Англо-американско
частно училище

Проектът е изпълнен с цвят: 6112.

Монтирани в офис помещения, коридор и директорски кабинет.

КЛИЕНТ
Англо-американско частно училище,
гр. София
МАТЕРИАЛ
Мокетни плочи Desso
КОЛЕКЦИЯ
Колекция Salt